Ha örökké élhetnénk

Megfelelően tudományosnak tűnő illusztráció

Az egyik legutóbbi Drunk Ex-Pastors podcastot hallgatva ötlött fel bennem egy kérdés. A fiúk arról beszélgettek (többek között), hogy milyen hatásai lennének a sokak által rettegett, mások által optimizmussal várt önálló életre kelő mesterséges intelligenciának. Egy olyan önmagát tanítani képes intelligenciáról van szó, ami önfejlesztési képessége révén exponenciálisan túlnőné az emberi intelligenciát és szinte egyfajta isteni ismeretre, megértésre és “bölcsességre” emelkedne. Tudósok szerint két végkifejlete lehet a dolognak: vagy azonnal eltörlik az emberiséget a föld színéről felismerve ön- és környezetpusztító tendenciáit, vagy olyan tudományos felfedezésekre jutnának, melyek előbb-utóbb elképesztő gyógyászati, technológiai áttöréseket eredményeznének, elhozva az aranykort, sőt akár az örök életet.

Ahogy ezt megemlítették, tovább pördült bennem a gondolat, és az a kérdés ötlött fel bennem, hogy ha valóban eljutnánk (remélhetőleg (?) még az én életemben) arra, hogy valamiféle genetikai módosításokkal meg tudjuk állítani vagy vissza tudjuk fordítani testünk fizikai öregedését, és egyfajta elméleti örök életet tudnánk biztosítani magunknak, mit tennénk? Nem arra gondolok, hogy milyen kihívásokkal kellene szembenéznie az emberiségnek (túlnépesedés, születésszabályozás, eutanázia, stb.), ami mind-mind rendkívül jó sci-fi alapanyag, amivel biztosan sokan foglalkoztak is már, hanem arra, hogy hívőként mit tennénk ebben az esetben? Bevennénk-e az öröklét szérumát, hogy örökké élhessünk a földön szeretteinkkel együtt, vagy továbbra is az eljövendő korszak öröklétére várnánk? Átértelmeznénk a Biblia örökléttel és az eljövendő jobb világgal kapcsolatos ígéreteit oly módon, hogy azok a tudomány diadalán keresztül jönnek el, vagy továbbra is úgy vélnénk, hogy az örök élet a halálon túl vár ránk? Vállalnánk-e annak a kockázatát, hogy lemondjunk a tudomány által biztosított kézzel fogható örök életről, hogy valami pusztán a hitünkre alapozott bizonytalan (?) halál utáni örök életet válasszuk?

Nem tudom, hogy én mit tennék, és azt hiszem, ahogy egyre idősebb leszek egyre kevésbé akarnék lemondani családomról, barátaimról, stb. itt ebben az életben. Mindenesetre azt hiszem, ha ez a döntéshelyzet valaha elérhető közelségbe kerülne, az lenne a láthatatlanba vetett hitünk egyik leghatalmasabb próbája. Érdekes gondolatkísérlet ez, hogy egy kicsit már most teszteljünk hitünk valódiságát és hogy mennyire ragaszkodunk e földi életünkhöz.

Reklámok